مادّه – جسم مسلمانان آنتونیو گوترش اخبار بین الملل

مادّه – جسم: مسلمانان آنتونیو گوترش اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی درمان نارسایی کلیه با سلول‌های بنیادی عاری از عوارض جانبی است

محققان پژوهشگاه رویان طی تحقیقاتی به نتیجه رسیدند که استفاده از سلول بنیادی جهت درمان نارسایی کلیه هیچ عارضه جانبی ندارد.

درمان نارسایی کلیه با سلول‌های بنیادی عاری از عوارض جانبی است

درمان نارسایی کلیه با سلول های بنیادی عاری از عوارض جانبی است

عبارات مهم : تزریق

محققان پژوهشگاه رویان طی تحقیقاتی به نتیجه رسیدند که استفاده از سلول بنیادی جهت درمان نارسایی کلیه هیچ عارضه جانبی ندارد.

به گزارش مهر، نارسایی مزمن کلیه، شرایطی است که طی آن ساختار و کارکرد کلیه به تدریج تخریب می شود. حدود ۱۳ درصد از جمعیت دنیا به این بیماری مبتلا هستند.

درمان نارسایی کلیه با سلول‌های بنیادی عاری از عوارض جانبی است

بررسی های اخیر نشان داده هست، سلول درمانی در حیوانات مدل آزمایشگاهی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، کارکرد و ساختار این عضو را اصلاح می بخشد.

در همین راستا یک کارآزمایی بالینی به وسیله محققان کشور، به منظور تایید بی خطر بودن استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و کاربردی بودن آنها در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی، انجام گرفت.

محققان پژوهشگاه رویان طی تحقیقاتی به نتیجه رسیدند که استفاده از سلول بنیادی جهت درمان نارسایی کلیه هیچ عارضه جانبی ندارد.

در این کار آزمایی ۷ بیمار با علل متفاوت مبتلا شدن به نارسایی مزمن کلیه، مانند فشار خون بالا، سندرم نفروپاتیک و علل ناشناخته، گزینش شد.

از هر بیمار نمونه مغز استخوان گرفته شد و بعد از تکثیر، ۱ تا ۲ میلیون سلول مزانشیمی به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار به صورت داخل وریدی تزریق شد.

هدف اول بررسی بی خطر بودن این روش بود که با ارزیابی تعداد و شدت عوارض منفی انجام شد؛ و نشانه دوم کم کردن تصفیه گلورمرولی بود که با بررسی عملکرد کلیه طی ۱۸ ماه بعد از تزریق سلول مورد ارزیابی قرار گرفت.

درمان نارسایی کلیه با سلول‌های بنیادی عاری از عوارض جانبی است

نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Cytotherapy به چاپ رسیده، نشان می دهد، بعد از ۱۸ ماه بررسی هیچ عارضه جانبی در اثر تزریق سلول های مزانشیمی در این بیماران مشاهده نشد.

تصفیه گلومرولی و سطح کراتین خون بعد از ۱۸ ماه، بهبودی معنی داری نشان نداد.

محققان پژوهشگاه رویان طی تحقیقاتی به نتیجه رسیدند که استفاده از سلول بنیادی جهت درمان نارسایی کلیه هیچ عارضه جانبی ندارد.

این پژوهش نشان داد استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه بی خطر است ولی جهت درمان موثر با این روش پژوهش های بیشتری مورد نیاز هست.

این تحقیقات به وسیله دکتر ناصر اقدمی، سروش شکرچیان، آتنه مخلوق در پژوهشگاه رویان و متخصصان در بیمارستان بقیه الله انجام گرفت.

درمان نارسایی کلیه با سلول‌های بنیادی عاری از عوارض جانبی است

واژه های کلیدی: تزریق | درمانی | درمان مو | استفاده | مبتلا شدن | بررسی عملکرد | نارسایی کلیه | سلول های بنیادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs